Anvendelse af persondata


I forbindelse med leveringen af forsikringer og services du køber hos vores partnere eller os, vil vi behandle dine personoplysninger. USG Danmark anvender dine personoplysninger til forskellige formål enten fordi, at de er nødvendige for at udstede policer og levere services i forbindelse med skader, eller fordi vi er interesseret i at behandle dine oplysninger eksempelvis til statistik eller fordi vi i forhold til lovgivningen har en forpligtelse til at behandle bestemte oplysninger om dig.

Nedenfor har vi listet en række af de situationer og til hvilke formål vi har brug for at behandle dine personoplysninger. Udgangspunktet for USG Danmarks persondatabehandling er, at vi er dataansvarlige, idet det er os, der beslutter til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler, behandling af personoplysninger skal ske.

Det er vigtigt at understrege, at vi kun indsamler personoplysninger til bestemte formål og at dine personoplysninger ikke opbevares i en periode, der er længere end nødvendigt i forhold til det konkrete formål. 

Det betyder, at hver gang vi indsamler dine personoplysninger, så vurderer vi, hvor længe dine oplysninger skal opbevares. Vi opbevarer og anvender kun dine persondata, i det omfang det er nødvendigt og rimeligt. Vi opbevarer og anvender løbende dine persondata til følgende formål: 

Til administration af din(e) forsikringer.

Vi har brug for at behandle og opbevare dine oplysninger i forbindelse med administrationen af dine forsikringer. Det er blandt andet så vi kan sikre os, at du bliver oprettet som forsikringstager i vores system. Endvidere behandler og opbevare vi dine personoplysninger til den løbende forsikringsadministration og til at sikrer os at vi løbende er i besiddelse at de korrekte oplysninger omkring dine forsikringsforhold hos os, herunder særlige services- og dine regnings-oplysninger. 

Derudover har vi brug for at behandle dine personoplysninger i de situationer, hvor der opstår en skade - så vi hurtigt kan håndtere skaden og tage stilling til erstatning, spørgsmål med mere. 

Til udvikling og fejlsøgning

Vi har brug for at behandle dine personoplysninger, når vi løbende udvikler, justerer og/eller optimerer vores ydelser med henblik på at forbedre kundeoplevelsen. Det kan f.eks. være i de situationer, hvor vi udvikler eller er interesseret i at lancere nye forsikringsprodukter til vores kunder. 

Til overholdelse af lovgivning

Vores behandling af dine personoplysninger er i en række konkrete situationer nødvendige, fordi lovgivningen kræver, at vi behandler dine personoplysninger. Det betyder, at vi er underlagt en række forpligtelser, der følger af lovgivningen eller af administrative forskrifter. Endvidere er vi underlagt de forpligtelser, der følger af internationale regler, herunder EU-retlige regler. Ligesom vi er underlagt forpligtelser, der følger af en domstolsafgørelse eller af en afgørelse, der er truffet af en administrativ myndighed. 

Til markedsføring

Vi anvender dine personoplysninger, når du har givet os samtykke til, at vi må kontakte dig med tilbud, nyheder eller for at tjekket, at dine forsikringer eller andre ydelser, som du har købt hos os eller gennem vores samarbejdspartnere fortsat lever op til dine forventninger og behov. 

Hvis du fortryder dit samtykke, kan du til enhver tid vælge at trække det tilbage ved at skrive til os. 

Til statistik og analyse

Vi anvender persondata til statistik og analyse for at kunne udvikle, teste og forbedre vores produkter, services og systemer og for at kunne analysere tendenser, behov og mønstre hos vores kunder. Vi indsamler og anonymiserer data i det omfang, det er muligt til disse formål. Ved at indsamle data i forbindelse med statistik sammenlægger vi persondata efter forskellige kriterier, f.eks. for at kunne analysere generelle tendenser, mønstre og ønsker hos vores kunder i forbindelse med salg og brug af vores services. 

Denne anonymiserede data kan vi videregive til tredjeparter. F.eks. de forsikringsselskaber og skadeselskaber vi samarbejder med. 

Opbevaring og brug af dine persondata

Vores opbevaring og brug af dine persondata sker kun på et lovligt grundlag. Det vil sige, at vi behandler dine persondata efter et af følgende kriterier: 

Samtykke, som du har afgivet f.eks. til markedsføring i forbindelse med køb. Du kan altid vælge at trække dette samtykke tilbage. Vi indhenter f.eks. dit samtykke, hvis du er interesseret i at modtage vores nyhedsbrev, hvor du kan høre om nye produkter, som vi kan tilbyde dig. 

Behandlingen er nødvendig for at kunne overholde den forsikringsaftale, som vi har indgået med dig. For at vi kan levere vores ydelser til dig, vil vi være nødt til at behandle dine persondata f.eks. for at vi kan behandle din skade, sende fakturaer til dig og sikre os, at vi kan komme i kontakt med dig. 

Nogle persondata er vi retligt forpligtet til at gemme. Det vil sige, at lovgivningen kræver, at vi opbevarer bestemte persondata. Det kan f.eks. bilag der dokumentere skadeudgifterne for din skadesag eller lignende. 

Vi har en legitim interesse i at anvende dine persondata. Det kan f.eks. være situationer, hvor vi anvender persondata til statistik og analyseformål for at finde ud af, hvilke produkter vores kunder efterspørger.

Vi opbevarer kun dine oplysninger så længe, det er nødvendigt. Herefter slettes eller anonymiseres dine data. Hvor længe, vi gemmer dine data, afhænger af formålet med at gemme dem.  

Kategorier af oplysninger

De personoplysninger, som vi registrerer og indsamler om dig, er almindelige personoplysninger. Vi behandler forskellige personoplysninger om dig i forbindelse med forskellige formål. De kategorier af personoplysninger, som vi behandler er: 

Identifikationsoplysninger (CPR-nummer, navn, mailadresse, adresse, telefon nr).

Formålet med at behandle dine personoplysninger vedrører brug af oplysningerne i vores administration af dine forsikringer og for at kunne komme i kontakt med dig.  

Oplysninger om dine produkter, der er sikret hos os.

Formålet med at behandle oplysninger om dine produkter, herunder model, serie- eller imei nummer samt produkters værdi, købsdato og lignende er at kunne levere / oprette forsikringer, håndtere skader og i øvrigt opfylde vores forpligtelser over for dig som kunde samt vores forpligtelser i forhold til lovgivning og til statistik eller analyseformål. 

I forbindelse med de formål, som vedrører vores markedsføring af produkter og services behandler vi identifikationsoplysninger (så som navn, mailadresse, adresse, telefonnummer). 

I forbindelse med vores kundeoplysninger, som vi videregiver til tredjepart, behandler vi identifikationsoplysninger og oplysninger om dine produkter og skader.  

Deling af persondata med USG Danmarks samarbejdspartnere

USG Danmark bruger samarbejdspartnere i en række forskellige situationer. Når vi anvender samarbejdspartnere kan vi have behov for at dele dine personoplysninger med dem. Vores brug af samarbejdspartnere er typisk med henblik på at understøtte vores forretning f.eks. i forbindelse med leveringen af vores services ved skade, administration, markedsføring, opkrævning, reparation, udvikling osv. 

De samarbejdspartnere, som vi gør brug af er databehandlere. Det kan f.eks. være leverandører, servicepartnere, forsikringsselskaber, forsikringsformidlere og agenter samt værksteder, rådgivere og pengeinstitutter. 

Når vi deler dine oplysninger med vores samarbejdspartnere, sikrer vi de nødvendige garantier og sikkerhedsforanstaltninger. Dette gør vi ved at lave en såkaldt databehandleraftale med dem. Hvis vores samarbejdspartner befinder sig uden for EU/EØS, laver vi en aftale, som overholder de EU-godkendte standarder for overførsel af persondata. 

Hvor vi får oplysningerne fra

Dine personoplysninger stammer fra de oplysninger, som du har givet os i forbindelse med oprettelsen af din forsikringsaftale eller ved køb af vores forsikringsprodukter hos en partner, forsikringsformidlere eller forsikringsagenter. 

Vi gemmer oplysninger, som vi har fået fra dig, da du oprettede forsikringerne hos os eller via en partner. 

Dine rettigheder

I forhold til de persondata, som vi har om dig, har du en række rettigheder, som du kan gøre brug af i medfør af databeskyttelses-lovgivningen. Det vedrører bl.a. retten til at få mere at vide om, hvilke oplysninger vi har om dig.  

Du har også mulighed for at få rettet urigtige oplysninger, få dine persondata udleveret og trække dit samtykke tilbage. Hvis du kontakter os med henblik på at få indsigt i dine oplysninger eller i øvrigt gør brug af dine rettigheder, er vi nødt til at sikre os at det er den rigtige person, som har kontaktet os, før vi kan udlevere eller give dig de oplysninger, som du er interesseret i. Derfor vil vi i den forbindelse kontrollere og verificere, at det er din identitet og at det er dine oplysninger. 

Husk, at det er dit ansvar at sørge for, at vi altid har dine korrekte oplysninger f.eks. din mailadresse. Du kan til enhver tid opdatere denne ved at skrive til os. 

Du kan modtage meddelelser fra os via din mobil, fastnettelefon, sms, mms, e-mail eller brev. Vi anvender i disse tilfælde de kontaktoplysninger, som du har meddelt os. 

Meddelelser mv., som du modtager fra os pr. e-mail på den aftalte mailadresse, har samme juridiske retsvirkning mht. bl.a. betalings-, accept- og klagefrister, som hvis de var modtaget med almindelig post. Det betyder, at du skal åbne og kontrollere det, der sendes til dig elektronisk, på samme måde som almindelig post. 

Kontaktoplysninger til databeskyttelsesrådgiveren hos USG Danmark

Hvis du har spørgsmål til hvordan vi behandler personoplysninger, kan disse stilles til USG Danmarks databeskyttelsesrådgiver, som kan kontaktes via datapolitik@usgdanmark.dk. 

Eller ved at skrive til os på denne adresse: 

USG Danmark Forsikringsagentur, Stamholmen 175, 2650 Hvidovre, Telefon.: 70 210 410 

Persondata på vores hjemmeside(r)

De oplysninger du giver os, og den data vi indsamler, bruger vi til at forbedre og målrette vores services til dig. Det gælder både på selve hjemmesiden og for de ydelser, du har bestilt eller tilmeldt dig enten telefonisk hos os eller via en af vores partnere. 

Det er vores hensigt at gøre det enkelt for dig at købe vores produkter og give dig netop de informationer du har behov for. 

Hvilke oplysninger indsamler vi? 

Vi indsamler tre slags oplysninger på hjemmesiden: 

Personlige oplysninger.

Når du foretager et køb / bestilling på vores hjemmeside(r) eller via en af vores partnere, eller hvis du f.eks. tilmelder dig vores nyhedsbrev eller deltager i en konkurrence, så indsamler vi de oplysninger, som du selv indtaster. Det kan være navn og adresse, fødselsdato, e-mail og telefonnumre. 

Betalingsoplysninger ved køb af forsikringer. Når du foretager et køb / en bestilling, indsamler vi oplysninger om dit betalingskort - herunder kortnummer, udløbsdato og CVC-kode. 

Oplysninger om brug af hjemmesiden.

Oplysninger om, hvordan du navigerer rundt på hjemmesiden, og hvilke dele af hjemmesiden, du besøger samt tekniske oplysninger om din browser og dit styresystem. Dette indsamles bl.a. via webanalyseværktøjerne Google Analytics. 

Sådan behandler vi dine oplysninger

Personlige oplysninger anvendes kun, hvis du er kunde hos os. Hvis du logger ind på vores hjemmeside, opretter en skadeanmeldelse eller kontakter os via vores hjemmeside(r). 

Vi bruger oplysningerne til at levere målrettet indhold og målrettede tilbud samt til at give dig de korrekte informationer og services. Vi gemmer dine personlige oplysninger for at kunne følge op på bestillinger eller til statistik. Personlige oplysninger indsamlet i forbindelse med en konkurrence bliver dog kun brugt til at udtrække vindere, fremsende præmier og til statistiske formål, med mindre andet udtrykkeligt er angivet. Herefter slettes de. 

Betalingsoplysninger ved køb af forsikringer håndteres gennem det autoriserede Dansk InternetBetalingsSystem (DIBS). Når du indtaster dit kortnummer, udløbsdato og CVC i vores webshop, overføres disse data til DIBS i krypteret form. Krypteringen giver en høj sikkerhed for, at uvedkommende ikke kan skaffe sig adgang til oplysningerne.  

Vi gemmer ikke betalingsoplysninger (kortnummer, udløbsdato og CVC-kode). 

Oplysninger om, hvilke sider på hjemmesiden du besøger, bruges til at tilpasse hjemmesiden til dine behov, f.eks. ved at vise tilbud, som vi vurderer, kan være relevante for dig. Oplysningerne bliver også brugt til at forbedre hjemmesiden generelt. 

Vi kontakter dig ikke elektronisk med henblik på markedsføring og brugerundersøgelser, medmindre du har givet dit samtykke hertil, eller det på anden vis er tilladt jf. den til enhver tid gældende lovgivning. 

Du kan til enhver tid få rettet urigtige oplysninger, få dine persondata udleveret og trække dit samtykke tilbage. 

Skulle du være utilfreds med vores behandling af dine persondata, kan du klage til: 

Datatilsynet, Borgergade 28, 5., DK-1300 København K, Telefon +45 3319 3200, www.datatilsynet.dk

 


VI PASSER PÅ TING