Ved fejl, uheld eller tyveri af produkter bedes du anmelde skaden her. 
Du skal have produktets serie- / imei nr. klar når du starter anmeldelsen.  Når anmeldelsen er udfyldt vil det fremgå af skærmen hvad der videre skal ske, eller at du bliver kontaktet inden du skal fortage dig yderligere. Vi sender ligeledes anmeldelsen og vores anvisninger til den mail adresse du oplyser.

Hvis produktet er stjålet skal tyveriet ligeledes anmeldes til politiet.

Anmeld ansættelsesophør for et produkt, der er omfattet af betalingsfritagelse- / returoption-forsikringen her. 

Åbn PDF filen og send den herefter til os pr. mail. Du skal have serie-/imei nummeret klar for det produkt der er tilknyttet medarbejderen, som anmeldelsen vedrører. Returoption forsikringen dækker de tilbageværende hele ydelser i den betalingsperiode virksomheden har på et produkt knyttet til en medarbejder efter dennes ansættelsesophør. 

Forudsætninger for dækning: 

1. At den sikrede enhed er bekræftet leveret retur til USG Danmark Forsikringsagentur, eller til en partner anvist af USG.
2. At virksomheden ikke længere udbetaler løn eller anden kompensation til medarbejderen.

Bemærk venligst.
Såfremt betalingsfritagelse-/returoption-forsikringen er tegnet
 uden at produktet er tilknyttet en All-risk forsikring via USG, er det en betingelse at det sikrede produkt, der returneres som anvist af skadebehandler, er fuldt funktionsdygtigt og uden fysiske skader. Hvis produktet er beskadiget, vil enheden blive repareret og omkostningen hertil vil blive modregnet i forsikringssummen. I det omfang at forsikringssummen ikke er tilstrækkelig, vil det resterende beløb blive opkrævet virksomheden.

Såfremt udstyret ikke er returneret indenfor 21 dage fra anmeldelsesdatoen – og efter medarbejderens fratrædelse, faktureres virksomheden for de resterende ydelser (herunder eventuel scrapværdi hvis USG opkræves dette eller har udbetalt erstatning herfor), da produktet i så fald anses som forsikringstagers ejendom.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte os. Du bedes have produktets serie-/imei nr. parat når du ringer eller skriver til os.

VI PASSER PÅ TING